Başkan
Cemal KOBAŞ
2. Başkan
Ali İhsan KILIÇ
Sayman
Hüseyin GEMİ
Üye
Halil ALTIPARMAK